Home / Publicaties
Home / Publicaties

Publicaties

Actualiteiten
Al het nieuws van onze internetsite in chronologische volgorde.
Presentatie van de BGHM
Presentatiebrochures van de BGHM in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
Middagen van de sociale huisvesting
BGHM-info
Ieder kwartaal publiceert de BGHM haar informatiemagazine "BGHM-Info". In het tijdschrift komen inhoudelijke artikelen aan bod over de actualiteit inzake de sociale huisvestingssector.
Gewestelijk Observatiecentrum voor de huisvesting
Het Gewestelijk Observatiecentrum van de Huisvesting bij de BGHM is een instrument dat onderzoek verricht naar huisvesting en de huur- en koopwoningenmarkt in het Brussels Gewest.
Statistieken
Jaarlijkse uitgebreide gegevens die bij de OVM's over een aantal indicatoren van de Brusselse sociale huisvesting werden ingewonnen.
Jaarverslagen
Jaarverslag dat opgevat is als een verzameling gegevens over de Brusselse sociale huisvesting.
Jaarrekeningen
Communicatieplan
Het documentatiecentrum
Ter beschikking voor BGHM-publicaties, inschrijvingsformulieren voor de sociale huisvesting in de 19 Brusselse gemeenten en voor iedere andere info over sociale huisvesting.
Adressenrepertorium
Jaarlijkse publicatie van de BGHM die de burger helpt zoeken naar alles wat met huisvesting te maken heeft.
Grafisch handvest
Colloquium 22/11/2017 : de productie van openbare woningen

Document acties