Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 11/05/2016 : De BGHM start een opdracht voor diensten - project « Waterloo »
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 11/05/2016 : De BGHM start een opdracht voor diensten - project « Waterloo »

11/05/2016 : De BGHM start een opdracht voor diensten - project « Waterloo »

 

 

 

 

 

In het kader van Alliantie Wonen start de BGHM een opdracht voor diensten voor de bouw van ongeveer 19 woningen waarvan 80% sociale woningen en 20% middenklassewoningen en een gemeentelijke uitrusting van +/- 700m² in het kader van haar bouwproject “Waterloo” te Elsene.

Het programma heeft betrekking op de bouw van ongeveer 19 woningen waarvan 15 sociale en 4 middenklassewoningen, als volgt opgesplitst:

·      4 appartementen 1 slaapkamer;

·      1 aan « PBM’s » aangepast appartement 1 slaapkamer;

·      8 appartementen 2 slaapkamers;

·      4 appartementen 3 slaapkamers;

·      2 appartementen 4 slaapkamers.

Een variatie van 2 wooneenheden meer of minder is aanvaardbaar (op voorwaarde dat er niet geraakt wordt aan een gelijkaardige verhouding in de opsplitsing van de woningen en op voorwaarde dat er gezorgd wordt voor minimum 5% woningen voor personen met beperkte mobiliteit en 30% woningen met ten minste 3 slaapkamers).

Op de benedenverdieping van het gebouw moet er een uitrusting van het type gemeentelijke opslagplaats van +/-700m² verwezenlijkt worden en het programma voorziet in kantoren, opslagruimte, een refter, kleedkamers/sanitair en een overdekte parkeerzone voor het gemeentelijk wagenpark.

Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de binneninrichting en er wordt voor gezorgd dat het daglicht binnenin de woningen komt. Er moet vanuit stedenbouwkundig standpunt worden nagedacht over de integratie van de nieuwbouw in de onmiddellijke buurt ervan. Aan het hele project moet een architecturaal karakter worden verleend dat zich harmonieus in de wijk integreert. Wat de onmiddellijke omgeving betreft, moet een denkoefening over het harmonieus samengaan van de functies (woningen / gemeentelijk wagenpark) aan de basis liggen van het ontwerp van kwaliteitsvolle beperkte buitenruimte.

 

Adres:

Waterloose-steenweg 537-543 te Elsene op het kadastrale perceel 7e afdeling, sectie B, perceel 330W3. Het terrein is eigendom van de gemeente Elsene

Uiterste termijn voor de indiening van de offertes of de deelname-aanvragen

13/06/2016 om
14.00 uur

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande links:

-          Bulletin der Aanbestedingen

-          Projectfiche

Document acties