Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 29/04/2016 : De BGHM start een ruimte enquête over de « huurprijzen 2016 » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 29/04/2016 : De BGHM start een ruimte enquête over de « huurprijzen 2016 » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

29/04/2016 : De BGHM start een ruimte enquête over de « huurprijzen 2016 » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de realisatie van het Observatiecentrum – enquête 2016 start de BGHM een ruimte enquête over de «  huurprijzen 2016 » in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

De enquête is er in de eerste plaats op gericht de evolutie van de huurprijzen van private huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart te brengen. De enquête heeft betrekking op indicatoren inzake kostprijs, staat en comfort van de private huurwoningen. Ook het huurdersprofiel komt aan bod.

De enquête wordt door het studiebureau Sonecom tussen eind april en eind september 2016 uitgevoerd.

Wij kijken uit naar uw belangstelling voor die enquête

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering richtte het bij de BGHM ondergebrachte Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting in 2004 op. Het Observatiecentrum is een instrument voor woononderzoek en meer bepaald voor onderzoek van de Brusselse huur- en koopwoningenmarkten.
De publicaties van het Observatiecentrum zijn gratis in Pdf-formaat beschikbaar op de website van de BGHM en kunnen ook tegen kostprijs op papier verkregen worden via het telefoonnummer 02/533.19.11 of via comm@bghm.irisnet.be
De BGHM is de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Zij is hoofdzakelijk bevoegd voor openbare huisvesting met sociaal overwicht en houdt toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.       Voor meer informatie:  www.bghm.irisnet.be

 

Document acties