Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 29/04/2016 : Observatiercentrum van de huurprijzen 2015
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / 29/04/2016 : Observatiercentrum van de huurprijzen 2015

29/04/2016 : Observatiercentrum van de huurprijzen 2015

Op vrijdag 29 april 2016 publiceert de BGHM de resultaten van een enquête over de Brusselse private huurprijzen in 2015. Goed nieuws: de in 2013 ingezette tendens van stagnerende huurprijzen op de private huurwoningenmarkt wordt bevestigd. Die stagnerende huurprijzen doen zich voor na een periode tussen 2010 en 2012 waarin er een kloof groeide tussen de gezondheidsindex en de huurprijsindex.

De enquête, « Het Observatiercentrum van de huurprijzen 2015 » dat tot stand kwam in samenwerking met het peilingsbureau Sonecom werd uitgevoerd bij een steekproef van 3.049 Brusselse huurdersgezinnen op de private huurwoningenmarkt.

De enquête is er in de eerste plaats op gericht de evolutie van de huurprijzen van zo’n 300.000 private huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in kaart te brengen. 

Het Observatiercentrum van de huurprijzen 2015

 

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering richtte het bij de BGHM ondergebrachte Gewestelijk Observatiecentrum voor de Huisvesting in 2004 op. Het Observatiecentrum is een instrument voor woononderzoek en meer bepaald voor onderzoek van de Brusselse huur- en koopwoningenmarkten. De publicaties van het Observatiecentrum zijn gratis in Pdf-formaat beschikbaar op de website van de BGHM en kunnen ook tegen kostprijs op papier verkregen worden via het telefoonnummer 02/533.19.11 of via comm@bghm.irisnet.be
De BGHM is de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Zij is hoofdzakelijk bevoegd voor openbare huisvesting met sociaal overwicht en houdt toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.  Voor meer informatie:  www.bghm.irisnet.be

 

 

 

 

 

Document acties