Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De BGHM start een opdracht voor diensten op – project « Homborchveld » te 1180 Ukkel
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De BGHM start een opdracht voor diensten op – project « Homborchveld » te 1180 Ukkel

De BGHM start een opdracht voor diensten op – project « Homborchveld » te 1180 Ukkel

Bouw van ongeveer 90 sociale en middenklassewoningen en een uitrusting van 400m² te Ukkel in de sociale tuinwijk « Homborch ».
 

In het kader van de Alliantie Wonen start de BGHM een oproep tot kandidatuurstelling in het kader van een opdracht voor diensten (beperkte offerteaanvraag) met het oog op de aanstelling van een ontwerper voor de bouw van ongeveer 90 sociale en middenklassewoningen, waarvan ongeveer 10% gemeenschapswoningen (intergenerationele kangoeroewoningen) en een uitrusting te 1180 Ukkel, in de sociale tuinwijk « Homborch », inclusief de aanleg van de omgeving.

 

 
Het doel is om de tuinwijk te verdichten, met behoud van het landschappelijk karakter van de site. In de huidige wijk wordt een gemengd woningproject geïntegreerd dat gericht is op leven in gemeenschap om woonvormen zoals intergenerationele huisvesting en autonome gemeenschapswoningen voor ouderen te bevorderen.
 
Er worden ook elementen zoals gemeenschappelijke moestuinen en boomgaarden gepland, die een centraal element kunnen vormen waarrond het gemeenschapsleven zich zou kunnen afspelen.
 
Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de kwaliteit van de binneninrichting en er wordt voor gezorgd dat het daglicht binnenin de woningen en de collectieve uitrustingen komt.
 
Er moet worden nagedacht over de integratie, de typologie, de bouwhoogten en de verbinding van de nieuwbouw met de aanliggende gebouwen en openbare ruimte. Aan het hele project moet een architecturaal karakter worden verleend dat verstandig gebruik maakt van de onmiddellijke omgeving ervan zodat het zich harmonieus in de wijk integreert. Het ontwerp van de onmiddellijke omgeving moet in samenhang met het hele project voor woonkwaliteit en ontmoetingen zorgen.
 
Het gevraagde programma is ongeveer 90 sociale en middenklassewoningen, waarvan ongeveer 10% gemeenschapswoningen (intergenerationele kangoeroewoningen), als volgt opgesplitst:

1 slaapkamer

34

1 slaapkamer PBM

2

2 slaapkamers

24

2 slaapkamers PBM

3

3 slaapkamers

18

4 slaapkamers

9

                                                     90


Een variatie van het aantal woningen van hoogstens 10% in meer of minder is aanvaardbaar op voorwaarde dat er globaal niet geraakt wordt aan de opsplitsing van de woningen per type en op voorwaarde dat de volgende twee verplichtingen worden nageleefd:
1| minimum 5% woningen voor personen met beperkte mobiliteit;
2| minimum 30% grote woningen (ten minste 3 slaapkamers). 

Perimeter:
Homborchveldlaan, Kriekenputstraat, J. Ballegeerstraat en J. Divoortlaan te 1180 Ukkel in de sociale tuinwijk « Homborch ».
Alle betrokken percelen zijn eigendom van de Openbare Vastgoedmaat-schappij « BinHôme » die de toekomstige beheerder van de woningen en de uitrustingen wordt.
 
Offertes en deelnameaan-vragen mogen niet later ingediend worden dan: 
01/12/2016 om 14:00 u 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onderstaande link:

     Bulletin der Aanbestedingen

Document acties