Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De BGHM stelt haar projectoproep “PPS 500 middenklasse-woningen” voor bij BECI
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / De BGHM stelt haar projectoproep “PPS 500 middenklasse-woningen” voor bij BECI

De BGHM stelt haar projectoproep “PPS 500 middenklasse-woningen” voor bij BECI

Op woensdag 13 april 2016 stelt de BGHM haar oproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) met het oog op de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen te Brussel voor bij BECI.

 

Openbare aanbestedingen zijn voor elke onderneming een reële kans om producten en diensten te leveren aan openbare instanties. Jaarlijks wordt er ongeveer 15% van het nationaal BBP in geïnvesteerd. Dat geldt zeker ook voor de Brusselse huisvesting, zij het via de gewestelijke en gemeentelijke grondregies, de OCMW's, CityDev of de Huisvestingmaatschappij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De BGHM kondigde eind februari een plan van 200 miljoen aan om middelgrote woningen te bouwen. Waarover gaat het? Hoe kunt u inschrijven op een aanbesteding? Welke valstrikken schuilen er in een bestek? Welke regels moet u naleven? En wat is het laatste nieuws op het vlak van openbare aanbestedingen? Het wordt in alle opzichten een verrijkende namiddag!

Meer info ?

Inschrijving ?

Document acties