Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Newsletter maart 2016
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Newsletter maart 2016

Newsletter maart 2016

  


 

Newsletter  SLRB-BGHM  

Alliantie Wonen : projectoproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP's) voor de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen

Afgelopen vrijdag 26 februari 2016 schreef de BGHM een projectoproep uit voor private vastgoedontwikkelaars als partners voor de bouw van 500 middenklassehuurwoningen. De privé partners brengen hun terrein in het project in.

De Europese aankondiging van een opdracht werd in het Publicatieblad van de EU en in het Aanbestedingsbulletin bekendgemaakt. De uiterste inschrijvingsdatum is 26 mei 2016.

Meer info ?

Alliantie Wonen : projectoproep voor de aankoop van gebouwen

Op initiatief van de Minister voor Huisvesting werd een projectoproep gericht tot de gemeenten, de OVM’s en de OCMW’s.

Bijzonder aan deze oproep is dat die potentiële partners met de hulp van de BGHM leegstaande of onaangepaste ruimten kunnen verwerven om ze tot woningen te verbouwen.

Het ingevulde kandidaatsformulier moet tegen uiterlijk 15 mei 2016 bij de BGHM worden ingediend.

Meer info ?

De BGHM en de Bouwmeester werken samen

De BGHM en de Bouwmeester spraken af om samen te werken zodat de architecturale en landschappelijke kwaliteit van de gewestelijke openbare projecten van de BGHM gewaarborgd wordt.

Concreet zal de Bouwmeester een advies verstrekken wanneer de BGHM opdrachten voor diensten uitschrijft voor de vastgoedprojecten van de Directie Ontwikkeling.

Verweznlijkingen onder de loupe : BOURDON / HORZEL(1180)

PROGRAMMA : Bouw van 68 woningen en een gemeenschappelijke polyvalente zaal
PARTENER : BINHOME en Ukkel Gemeente
LIGGING : Krouspunt Alsembergsesteenweg en Gulden Kasteelstraat te Ukkel
FASE : Verwezenlijkt
ARCHITECT : SIA / BAEB – in tijdelijke vereniging

MAART  2016

 

Op onze website


- BGHM-SLRB: tevredenheudsenquête externe communicatie 2016
- Presentatiebrochures van de BGHM in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans.
-  Professionelen technische documenten
- Updating van de website rekening houdend met de rationalisering van de sector : lijst OVM’s, lijst PSC’s, enz

Persberichten

- De BGHM start een oproep voor Publiek-Private Partnerschappen (PPP’s) voor de bouw van 500 nieuwe middenklassewoningen te Brussel

 In de pers 

20160301- L'Echo - Appel d'offres inédit de la SLRB 
20160301 - L'Echo - Appel à projets 500 logements moyens 
-  20160219 - Le Soir - Des logements sociaux pour les seniors

Op onze pagina Facebook


- Wist u dat? Huurbesluit, een nieuw type afwijking
- De Brusselse Woning verhuist
-  Donderdag 25/02/2016 Middag van de huisvesting over de "Innoverende woonvormen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : stand van zaken"
-  Wist u dat? Een nieuwe definitie van «aangepaste woning»
-  OPROEP AAN ONTWERPERS : Project “VERVLOET” in Ukkel
-  Wist u dat ? Le Logement Bruxellois
-  Wist u dat ? En Bord de Soignes Save the date


Colloquium op dinsdag 19 april 2016 : « Participatie en Sociale cohesie, tussen de verwachtingen van het publiek en de kijk van de maatschappelijk werker » 

 

 


Het Interfederaal Gelijkekansencentrum wordt Unia

 

Document acties