Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Sociale woningen renoveren : vakmanschap voor meer kwaliteit 09/11/2016
Home / Publicaties / Actualiteiten / Archief / Actualiteiten 2016 / Sociale woningen renoveren : vakmanschap voor meer kwaliteit 09/11/2016

Sociale woningen renoveren : vakmanschap voor meer kwaliteit 09/11/2016

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 9 novembee 2016, 13.15 - 17.30u
Résidence Palace - Wetstraat 155 - Brussel
 
 
Door de strengere regels voor overheidsopdrachten, de bouw- en veiligheidsnormen en de milieumaatregelen
komen er bij projecten voor de renovatie van sociale woningen steeds meer stappen en betrokken partijen kijken.
Die evolutie vindt zowat overal in Europa plaats.
 
De namiddag staat in het teken van de diverse praktijken die worden toegepast om de renovatie van sociale
woningen in Europa te versnellen.
 

Programma

13u15   Verwelkoming van de deelnemers en koffie        
13u45   Welkomstwoord en inleiding    Mevrouw Brigitte De Pauw, Voorzitter van de BGHM       
14u00   Overzicht van de goede praktijken voor de renovatie van sociale woningen inde Europese Unie   Julien Dijol
Adjunctsecretaris-
generaal
Housing Europe
 
14u45    Praktijken voor de renovatie van het sociale woningenbestand in het Vlaams Gewest, selectiecriteria van de projecten en maatregelen om de renovatiewerken sneller op te sarten   Ben Forier
Gedelegeerd bestuurder
Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen
(VMSW)
 
15u15   Koffiepauze        
15u45   Blik op en concreet project voord de renovatie van Brusselse sociale woningen : De Modelwijk te Laken - Leven rond en deelnemen aan een groot renovatieproject   Patrick Vanschoenbeek
Directeur-generaal
Lakense Haard
 
16u00   Stan van zaken en perspectieven van het beleid voor de renovatie van sociale woningen in het Brussels Hoofdelijk Gewest, snellere procedures en rationalisering in het gebruik van de investeringskredieten   Vincent Thiery
Directeur « Patrimonium »
Brusselse Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
(BGHM)
 
16u30   Samenvatting van het colloquium en Europees perspectief   Agnès Mathieu
Specialist financiering
overheidsbeleid
Isis Consult
 
16u50   Conclusies   Céline Fremault, Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
belast met Huisvesting, Leefmilieu en Levenskwaliteit
 
17h15   Cocktail        

Een samenwerking tussen de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij en Housing Europe

Document acties