Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht “Design & Build” voor het ontwerpen en bouwen van prefabwoonpaviljoenen
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht “Design & Build” voor het ontwerpen en bouwen van prefabwoonpaviljoenen

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht “Design & Build” voor het ontwerpen en bouwen van prefabwoonpaviljoenen

De opdracht beoogt de studie, levering, plaatsing en de aansluiting van houten modulaire prefabwoonpaviljoenen bestemd voor de huisvesting van sociale huurders.

De diverse projecten worden voorgesteld in de vorm van percelen en worden in samenwerking met verscheidene OVM’s op verschillende terreinen verwezenlijkt.

-        De Modelwijk in Laken : 20 sociale woningen beheerd door de Lakense Haard

-        Peterbos in Anderlecht : 20 sociale woningen beheerd door de Anderlechtse Haard

-        Dries in Watermaal-Bosvoorde : 3 sociale woningen beheerd door En Bord de Soignes

Door de keuze van houten prefabricatie als bouwsysteem wordt de duurtijd van uitvoering en installatie van de werf verkort. Bovendien zorgt de integratie van ecologische systemen (lager verbruik van hernieuwbare brandstof en water en vermindering van afval) en energiesystemen (verwarming, ventilatie, elektriciteit,…) voor duurzame ontwikkeling en worden tegelijkertijd de onderhoudskosten beperkt.

De opdracht voorziet ook in de inrichting van de onmiddellijke omgeving en de opdrachten betreffende veiligheids- en gezondheidscoördinatie. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de contacten tussen de toekomstige bewoners. De ruimte tussen de privé- en gemeenschappelijke delen moet goed ingericht worden en een optimaal gebruik maken van de beschikbare oppervlakte.

Daarnaast wordt er voor deze opdracht in twee verplichte opties voorzien: het gaat om het onderhoud van de paviljoenen voor een hernieuwbare periode van een jaar vanaf de definitieve oplevering van de installaties en de opdracht als EPB-adviseur.

 

Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

 09/10/2017 om 14u00

Document acties