Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project “Raaf”
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project “Raaf”

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht – project “Raaf”

De BGHM publiceert een aankondiging van een openbare opdracht voor de renovatie en de bouw van 9 woningen en een ontmoetingsruimte in Schaarbeek – project “Raaf”

 

De opdracht beoogt de zware renovatie voor de bouw van 9 sociale woningen en een ontmoetingsruimte in Schaarbeek.

Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op de 17de augustus 2017 om 10u30, Raafstraat n°2 te 1030 Brussel.

Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie 

 

Ligging:

Raafstraat n°2 te 1030 Schaarbeek

 

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

18/09/2017 om 14u00

Document acties