Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van openbare opdracht betreffende de bouw van sociale woningen – project « Albert »
 
Home / Publicaties / Actualiteiten / Onze actualiteiten / De BGHM publiceert een aankondiging van openbare opdracht betreffende de bouw van sociale woningen – project « Albert »

De BGHM publiceert een aankondiging van openbare opdracht betreffende de bouw van sociale woningen – project « Albert »

In het kader van het Gewestelijk Huisvestingsplan publiceert de BGHM een aankondiging van een openbare opdracht voor de bouw van ongeveer 12 sociale woningen voor het bouwproject « Albert » te Vorst.

 

Sociale prefabwoningen in hout

 
Dat project voor toekomstige sociale prefabwoningen in hout hoort thuis in de perimeter van het duurzame wijkcontract Albert - « Pool Albert ».
 
Het terrein ligt in een dichtbevolkte stedelijke context. Op het terrein ligt de toegang tot de premetro Albert. Het project zal het mogelijk maken het huizenblok te sluiten met behoud van de staat waarin de toegang tot de premetro zich bevindt.

 

Een stedenbouwkundige denkoefening en een architecturaal participatief ontwerp

Het project wordt uitgewerkt namens de Gemeente Vorst als eigenaar van het terrein en OVM Zuiderhaard als toekomstig beheerder van de woningen. Het project moet gekenmerkt worden door een sterk architecturaal ontwerp en een sterk richtsnoer. Dat hoofdidee zal het hele project identiteit en samenhang geven.

 
Van bij de start van de studie wordt ook een participatieverloop ingevoerd om ervoor te zorgen dat de buurtbewoners zich het gebouw in de toekomst eigen kunnen maken.
 
Raadpleeg het Bulletin der Aanbestedingen voor meer informatie.

Ligging:
 
Het perceel waarop het project betrekking heeft, ligt in de gemeente Vorst op de hoek van de Alsembergsesteenweg en de Besmelaan op de percelen gekadastreerd 3e afdeling, Sectie B, perceel nr.50R6
 
Uiterste datum voor de indiening van de offertes of van de deelnameaanvragen:
Datum 30/05/2017 om 14:00 uur
 

 

Document acties