Home / Publicaties / Adressenrepertorium
Home / Publicaties / Adressenrepertorium

Adressenrepertorium

Artikel 23 van de Belgische Grondwet bepaalt dat iedereen het recht heeft een menswaardig leven te leiden en onder andere recht heeft op een behoorlijke huisvesting. Voor heel wat Belgen, en vooral voor de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is dat echter geen realiteit.

Brussel kampt immers met een ernstige huisvestingscrisis. De huurprijzen en aankoopprijzen van de woningen zijn de afgelopen jaren blijven stijgen, terwijl dat voor de inkomens niet het geval is.

Om tegemoet te komen aan de vraag van burgers met huisvestingsproblemen werden verscheidene systemen in het leven geroepen. Wij denken onder andere aan sociale woningen, voordelige hypothecaire leningen voor jonge gezinnen, verhuis- en huurtoelagen waarmee mensen uit een onbehoorlijke woning kunnen verhuizen, de sociale verhuurkantoren, de renovatiepremies, de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, ... .

De hulp waarop je recht hebt kan je uiteraard pas genieten als je het bestaan ervan afweet. Je moet ook weten tegen welke voorwaarden die hulp wordt geboden, welke stappen er moeten worden gezet om ze te kunnen genieten, enz... .

Om u te helpen bij uw zoektocht naar een betaalbare woning en om u nuttige informatie aan te reiken bij de verschillende stappen die u hiervoor moet zetten, hebben wij gezorgd voor onderhavige brochure « Adressenrepertorium 'Waardig wonen en leven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest' ». Deze brochure pretendeert niet volledig te zijn. Het is dus geen opsomming van alle instanties die in de vermelde gebieden actief zijn.

Document acties