Home / Publicaties / BGHM-info
Home / Publicaties / BGHM-info

BGHM-Info

De BGHM publiceert een informatiemagazine over en voor de Brusselse sociale huisvestingssector. Het magazine heet "BGHM-Info".
Het tijdschrift is een link tussen de voogdijadministratie, de OVM’s, de huurders en iedereen die op de hoogte wenst te blijven over alles wat met huisvesting te maken heeft in het algemeen en over sociale huisvesting in het bijzonder. Er komen heel wat onderwerpen aan bod, gaande van allerlei weetjes om de energiefactuur te verminderen tot het in de sector gevoerde beleid.

Hierna vindt u de recentste nummers van BGHM-Info die in pdf-formaat gedownload kunnen worden.

BGHM Info n°73 - uittreksel - Gewestelijk Huisvestingsplan en Alliantie Wonen, het programma voor de bouw van sociale en middenklassewoningen van de BGHM in foto's
BGHM Info n°73
Rationalisering van de sociale huisvsetings-sector in het Brussels Hoofdstelijk Geweest
BGHM Info n°72
Dossier : Energiebesparingen in de Brusselse sociale huisvestingssector.
BGHM Info n°71
Dossier : Rationalisering van de sociale huisvestingssector, stand van zaken.
BGHM Info n°70
Dossier : Al weer 20 jaar sociaal afgevaardigden!
BGHM Info n°69
De nieuwe Brusselse Huisvestingscode.
BGHM Info n°68
"Burgerparticipatie in het zonnetje !"
BGHM Info n°67
"De rol van de architectuur in de stedelijke huisvesting"
BGHM info n°66
"Sociale huisvesting en microkrediet: samen werken aan emancipatie"
BGHM Info n°65
"Het vierjarenprogramma 2010-2013 voor de renovatie en de bouw van sociale woningen"
BGHM Info n°64
"Het toekomstig duurzaam gewestelijk ontwikkelingsplan: interview met Minister-president Charles Picqué"
BGHM Info n°63
"Bijzondere sociale huisvesting: Buitengewone stadswandelingen"
BGHM info n°62
" Passief en lage-energiewoningen " (December 2010)
Bijzondere editie - 25 jaar BGHM
"Diachronische analyse van de Brusselse sociale huisvesting"
BGHM Info n°61
"Sociaal beleid in de brusselse sociale huisvesting"
BGHM Info n°60
"Het huisvestingsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest" (Maart-april 2010)
BGHM Info n°59
"Beschouwingen over de evoluties van de sociale huisvestingssector in België" (December 2009)
BGHM Info n°58
"Overpeinzingen over de evoluties van de sociale huisvestingssector in Europa" (Juni 2009)
BGHM Info n°57
"Vergrijzing van de bevolking en huisvesting" (Mei 2009)
BGHM Info n°55-56
"Huishoudelijke energie" (Juli-december 2008)
BGHM Info n°54
"De nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening" (April-mei-juni 2008)
BGHM Info n°53
"Het gewestelijk huisvestingplan" (Speciale uitgave januari-juni 2008)
BGHM Info n°51-52
"De brusselse huurmarkt" (Juli-december 2007)
BGHM Info n°50
"Sociale Huisvesting en Duurzaam Wonen" (April-mei-juni 2007)
BGHM Info n°49
"De Sociale cohesie, sociaal politieke uitdaging" (Januari-februari-maart 2007)
BGHM Info n°48
"Sociale Cohesie, evidente realiteit en permanente uitdaging" (Oktober-november-december 2006)
BGHM Info n°47
"De Adviesraden van de huurders na 3 jaar" (Juli-augustus-september 2006)
BGHM Info n°46
"De Sociale Huisvesting in de Europese Unie" (April-mei-juni 2006)
BGHM Info n°45
"De Vier Fundamentele Begrippen voor een Sociaal Beleid Inzake Huisvesting" (Januari-februari-maart 2006)
BGHM Info n°43-44
"De Sociale Verhuurkantoren in de drie gewesten" (Juli-december 2005)
BGHM Info n°42
"Speciaal nummer: De Sociaal afgevaardigden, tienjarig bestaan van de dienst, een verjaardag, een balans" (April-mei-juni 2005)
BGHM Info n°41
"De Openbare huisvesting in de regeringsverklaring van 2004" (Januari-februari-maart 2005)
BGHM Info n°40
"De Nieuwe Huisvestingscode" (Oktober-november-december 2004)
BGHM Info n°38-39
"Sociaal beleid en verenigingen:welke nieuwe ontwikkelingen van het huisvestingsbeleid?" (April-september 2004)
BGHM Info n°37
"De Adviesraad voor Huisvesting, instrument van inspraakdemocratie" (Januari-februari-maart 2004)
BGHM Info n°36
"De Adviesraden van de Huurders, instrumenten van inspraakdemocratie" (Oktober-november-december 2003)

Document acties