Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting
Home / Publicaties / Middagen van de sociale huisvesting

De middagen van de sociale huisvesting

De « Middagen van de Brusselse sociale huisvesting » zijn een initiatief van de BGHM om informatie uit te wisselen met en te verspreiden naar de partijen die binnen en buiten de sociale huisvestingssector actief zijn.
De Middagen van de Brusselse sociale huisvesting werden immers opgevat als een cyclus van informatie-uitwisseling waarin onder andere onderzoek, projecten, wetgevingen en diensten worden voorgesteld aan een doelgroeppubliek bestaande uit partijen die beroepshalve bij de sector betrokken zijn (sociaal assistenten, architecten, huurdersvertegenwoordigers, OVM's Projecten voor Sociale Cohesie, gemeentelijke huisvestingsdiensten...).
Het is dus de bedoeling dat er tijdens de vergaderingen kwaliteitsvolle uitwisselingen plaatsvinden tussen specialisten, veldwerkers en iedereen die beroepshalve met sociale huisvesting bezig is. Tijdens zo'n Middag wordt een onderwerp voorgesteld en vervolgens kan het publiek hierop inspelen tijdens het moment dat voor vragen en antwoorden wordt voorbehouden.

Document acties