Home / Sociaal huren / Sociaal afgevaardigde
Home / Sociaal huren / Sociaal afgevaardigde

Sociaal afgevaardigde

De sociaal afgevaardigde is een werknemer die sinds 01/06/94 door de B.G.H.M. wordt tewerkgesteld om erop toe te zien dat de wetgeving die het beheer van de 19 maatschappijen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest regelt, wordt nageleefd.

Deze functie is uniek in België. Enkel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een ploeg van 12 personen die belast zijn met de voortdurende controle op het terrein van de toepassing van de regels binnen de sociale huisvesting.

Elke sociaal afgevaardigde is gedurende een periode van 3 jaar verantwoordelijk voor de opvolging van een groep van 3 tot 4 maatschappijen.
Na die drie jaar wordt hij belast met de opvolging van een andere groep.

De sociaal afgevaardigde wordt door de wet belast met een strafrechtelijke verantwoordelijkheid voor de daden die hij stelt in het kader van zijn opdrachten.

De opdrachten van de sociaal afgevaardigden

Die opdrachten worden zeer nauwkeurig omschreven in de Brusselse huisvestingscode. Wat doet de sociaal afgevaardigde in de praktijk ?

Dagelijks :

 • Hij ziet erop toe dat de voorwaarden inzake inschrijving en toewijzing van de woningen worden nageleefd.
  Wanneer de maatschappij de sociaal afgevaardigde een verzoek voorlegt om afwijking van de regels inzake toewijzing van een woning, dan gaat deze na of het gaat om een dringend en uitzonderlijk geval en brengt hij, indien nodig, een gunstig advies uit over het verzoek.
 • Hij ziet erop toe dat de regels inzake berekening van de huurprijs en van de lasten worden nageleefd.
  In voorkomend geval gaat hij na of de verzoeken om specifieke sociale verminderingen die door de maatschappij in het belang van de huurders worden ingediend, gegrond zijn of niet.
 • Hij woont alle beheersvergaderingen bij die worden georganiseerd door de maatschappijen waarvoor hij verantwoordelijk is.
 • Hij behandelt ook alle klachten die in de door de wet vereiste vorm door de kandidaat-huurders of de huurders worden ingediend.
 • Hij kan de verantwoordelijken van de maatschappijen ertoe verplichten alle punten te behandelen die duidelijk ingaan tegen het algemeen belang.
 • Hij geeft eveneens advies en raad aan de personeelsleden van de maatschappijen en aan de leidinggevende instanties. Hij beantwoordt elk verzoek om informatie dat hem wordt voorgelegd door het publiek.

Materieoverschrijdend :

 • De sociaal afgevaardigde ziet erop toe dat het beheerscontract, dat de maatschappijen aan de B.G.H.M. bindt, correct wordt nageleefd.
 • Hij gaat tevens na of alle administratieve en maatschappelijke beheersvoorschriften van de maatschappij regelmatig zijn.
 • Voor elke maatschappij waarvoor de sociaal afgevaardigde verantwoordelijk is, dient hij :
  • een gedetailleerd halfjaarlijks rapport op te stellen over zijn activiteiten (inschrijving, klachten, statistieken, afwijkingen, enz.)
  • een jaarlijks verslag op te stellen met een overzicht van zijn opmerkingen betreffende het naleven, door de maatschappijen waarbij hij is aangewezen, van de administratieve en maatschappelijke beheersvoorschriften van de sector.

 

Lijst van sociaal afgevaardigden :

OVM Sociaal Afgevaardigde

Alliantie van de Brusselse Coöperatieven

(hergroepering van Cobralo, Les Foyers Collectifs, Kapelleveld, Messidor en Verenigde Huurders)

Marijke Vanderschelden
Zuiderhaard (Fusie van Le Foyer St-Gillois en Le Foyer Forestois)
BINHÔME (Fusie van le Foyer Ixellois en de
Ukkelse Maatschappij voor de Huisvesting)
Christian Thoen
GW van St-Joost-Ten-Node
De Schaarbeekse Haard
Caroline Gerardi
Le Logis
Floréal
De Villa's van Ganshoren
Jetse Haard
Nathanaël Broodcoorens
En Bord de Soignes (Fusie van HLS van Oudergem, Ville et Forêt en Bouw Soc. Won. St-Pieters-Woluwe) Carine Vanderpoel
De Brusselse Woning (fusie van de Brusselse Haard en
Gebruwo)
Jeffrey Vanderdonck
Everecity (fusie van Germinal en Ieder zijn Huis)
De Moderne Woning
Chantal Schmit
Koekelbergse Haard
Foyer Etterbeekois
Lakense Haard
Patrick N’Siala Kiese 
Anderlechtse Haard
 
 Danielle Joos
Comensia (fusie van Brussels Thuis (+ Le Home), van Assam, La Cité Moderne en Sorelo) Ioana Luca 
Le Logement Molenbeekois  Laurent Assoumou

 

Document acties