Home / Links
Home / Links

Links

Openbare vastgoedmaatschappijen - OVM


Sommige OVM hebben geen website, hun gegevens zijn hier beschikbaar.


Huisvesting


ARH - Adviesraad voor Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BBROW - Brusselse Bond voor het Recht op Wonen
Cecodhas - The European Liaison Committee for Social Housing (EN, DE, FR)
Het Europees observatorium voor duurzame huisvesting (FR)
Federatie van de Sociale Verhuurkantoren van het Brusselse Gewest, FEDSVK
Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie
(Waals woningfonds voor grote gezinnen)
Citydev
KFBN - Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat
NVHPH - Nationale Vereniging voor de Huisvesting van Personen met een Handicap
Portaalsite voor de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Renovatiepremies
SWL - Société wallonne du Logement (Waalse Huisvestingsmaatschappij)
Huurderssyndicaat : syndicatdeslocataires@gmail.com
VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
VSH - Vereniging voor Sociale Huisvesting
WIC - Het WoonInformatie Centrum
Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wonen in Brussel

 

Federaal


Federale portaalsite
Beliris
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Dienst voor de administratieve vereenvoudiging
Fedasil - Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers
Federaal planbureau
RVA - Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
SELOR - Selectiebureau van de federale overheid

 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Actiris
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Brusselse Huisvestingcode
GewOP - Gewestelijk Ontwikkelingsplan
GPDO - Gewestelik plan voor duurzame ontwikkeling
GSV - Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

MIVB - Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel
Overheden in Brussel
Portaalsite voor de huisvesting in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Wijkmonitoring
Herwaardering van de Wijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

 

Vlaams Gewest


Portaalsite van het Vlaams Gewest
Het Vlaams Parlement
VDAB - De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VVSG - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

 

Waals Gewest


Portaalsite van het Waals Gewest
Waalse Overheden
Waals Parlement
Waalse Regering
Forem (Waalse Arbeidsbemiddeling)

 

Sociaal


OCMW van Brussel
Brusselse welzijns- en gezondheidsraad
Centrum algemeen welzijnswerk
P.O.D. maatschappelijke integratie
CMDC - Centrum voor maatschappelijke documentatie en coördinatie
Observatorium voor gezondheid en welzijn - Brussel
Portaalsite rond armoede in Belgïe
Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

 

Justitie


Belgisch juridisch portaal

 

Energie-Leefmilieu


Leefmilieu Brussel - BIM
Stadswinkel
Energie en milieu informatiesysteem voor het vlaamse gewest
Een praktische energiegids
Vlaams instituut voor bio-ecologisch bouwen en wonen
Passiefhuis Platform

 

Diversen


Observatoire du Crédit et de l'endettement (Waals Observatorium van het Krediet en de Schuld)
Stichting voor de toekomstige generaties
Centrum voor socio-politiek onderzoek en informatie
Nationaal instituut voor de statistiek
Vereniging van steden en gemeenten
Zoekmachine voor jobs

 

 

Document acties