Home / Pers / Verjaardagscolloquium 30 jaar BGHM / De BGHM viert haar 30e verjaardag op 2 oktober 2015
Home / Pers / Verjaardagscolloquium 30 jaar BGHM / De BGHM viert haar 30e verjaardag op 2 oktober 2015

De BGHM viert haar 30e verjaardag op 2 oktober 2015

Verjaardagscolloquium

PERSCOMMUNIQUE

Web version

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info & contact :

Marie-Noëlle Livyns –

Communicatie- verantwoordelijke BGHM

 

Tel.02 533 19 92 of  0497/599.780

mnlivyns@slrb.irisnet.be

 

 

Photo Blueclic Productions SPRL

 

De BGHM viert dit jaar haar 30e verjaardag.  Te dezer gelegenheid vond op vrijdag 2 oktober 2015 een verjaardagscolloquium plaats in het BEL- auditorium op de site Thurn & Taxis met de steun van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, mevrouw Céline FREMAULT die de ochtend heeft ingeleid

 

Hunne Koninkijke Hoogheden Prins Laurent en Prinses Claire van België vereerden ons met hun aanwezigheid tijdens het evenementHunne Koninklijke Hoogheden werden verwelkomd door de Voorzitter van de BGHM, mevrouw Brigitte DE PAUW en door de Ondervoorzitter en Afgevaardigd bestuurder van de BGHM, de heer Fabrice CUMPS, alsook door de heer Yves LEMMENS Directeur-generaal van de BGHM, mevrouw Dorien ROBBEN, Adjunct-directeur-generaal van de BGHM en door twee vertegenwoordigers van de Adviesraden van de huurders bij de OVM’s, mevrouw Marie-Thérèse SZEWCZYK en de heer Yves HENDRICKX.

Mevrouw Priscilla ANANIAN, Professor-onderzoekster aan de Universiteit van Quebec te Montreal gaf een uiteenzetting over de stand van haar onderzoek over de productie van betaalbare woningen en de stijgende bevolkingsdichtheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De resultaten van haar werkzaamheden kan u via de volgende link downloaden: Production de logements abordables et densification urbaine en Région de Bruxelles-Capitale. (Productie van betaalbare woningen en stijgende bevolkingsdichtheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewes. Er bestaat op heden geen nederlandstalige versie)

De heer Kristiaan BORRET, Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zette zijn standpunt uiteen over de productie van woningen in een dichtbevolkte context. De samenvatting van zijn uiteenzetting is via de volgende link beschikbaar : Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Tot slot hielden de Directeurs-generaal van de drie gewestelijke toezichthoudende maatschappijen van de sector (VMSW, SWL en BGHM) een gedachtewisseling over hun innovatieve beleid inzake openbare huisvesting.  Een voorbeeld daarvan is de terbeschikkingstelling door de VMSW van geïntegreerde woningen met een reeks collectieve voorzieningen bestemd voor iedereen in de wijk. Een ander voorbeeld is de ontwikkeling door de SWL van een origineel systeem van sociale referenten die bij elke plaatselijke maatschappij instaan voor de globale maatschappelijke begeleiding van de huurders.  Als derde voorbeeld vermelden we de invoering door de BGHM van een professionele overlegstructuur die tot doel heeft informatie aan te leveren voor een toekomstig Brussels wettelijk instrument met betrekking tot vernieuwende woningen.  Voor meer informatie kan u onze actualiteit over de workshop « vernieuwende woningen » aanklikken:  Workshop "Alliantie Wonen – Vernieuwende woningen".

De ochtend werd afgesloten door de Voorzitter van de BGHM, mevrouw Brigitte DE PAUW die het volgende onder de aandacht bracht: «De BGHM en de OVM’s zijn zich er als institutionele spelers van bewust dat er voor veel openbare woningen moet worden gezorgd. In dat verband staan wij open voor alle samenwerkingsverbanden die zorgen voor een inclusieve en duurzame stad».

De Ondervoorzitter en Afgevaardigd bestuurder van de BGHM, de heer Fabrice CUMPS bevestigde het volgende: «U bent allemaal potentiële partners die voor moderne en aan de nieuwe levensmanieren aangepaste openbare stadswoningen kunnen zorgen.  Onze sector innoveert … samen met u».


 

De BGHM is de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Zij is hoofdzakelijk bevoegd voor openbare huisvesting met sociaal overwicht en houdt toezicht op de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest actief zijn.

Klik volgende links aan om de tentoonstelling van 2 oktober 2015 in beeld te krijgen:

- Kaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het bestaande vastgoedpatrimonium en de renovatie-en nieuwbouwprojecten per gemeente

- Volledige renovatie

- Nieuwbouw

Klik volgende link aan voor meer informatie over het renovatie- en nieuwbouwprogramma van sociale woningen 2014-2017: Vierjaren Programma 2014-2017

Klik volgende link aan voor meer informatie over het Gewestelijk Huisvestingsplan en de Alliantie Wonen, en over het programma voor de bouw van sociale en middenklassewoningen van de BGHM :uittreksel BGHM Info n°73

In 2015 viert de BGHM haar 30e  verjaardag !  Voor meer info: www.bghm.irisnet.be

 

 

 

 

Document acties