Home / Professionelen
Home / Professionelen

Professionelen

Technische documenten
Lijst per fase van de Vademecums en type documenten nodig voor de uitwerking en de uitvoering van een project.
Reglementering
Repertorium van Ordonnanties, Regeringsbesluiten, Ministeriële Besluiten,... geconsolideerd door de B.G.H.M.
Erkenning en groepering van de OVM
Algemene informatie
Het kopiëren of overnemen, zelfs gedeeltelijk, van teksten, voor de creatie van een werk of enig ander gebruik, is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Opdrachtdocumenten voor werken

Document acties