Home / Professionelen / Technische documenten / FASE V : Uitvoering van de werken / Nuttige links / Prijsherziening / Onderverdeling volgens type werken en aantal werknemers
Home / Professionelen / Technische documenten / FASE V : Uitvoering van de werken / Nuttige links / Prijsherziening / Onderverdeling volgens type werken en aantal werknemers

Onderverdeling volgens type werken en aantal werknemers

Ondernemingen met 10 tot en met 19 werknemers (categoriën A, B, C en D uit de bouwsector)
N.B. : Niet van toepassing op liftinstallaties, electriciteitswerken en elektrische verwarmingsinstallaties.

Document acties